Hur är det att vara pensionär i Sverige?

Bild

Är du pensionär och bor i Sverige? Berätta om hur det är, hur du klarar dig och hur politikerna tar sig an frågor som berör just dig.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rätten till det Samiska språket!

Vi har följt slutdebatten med de nio partierna som ställer upp i valet till Sametinget. En av de främsta och viktigaste frågorna rör same-språket och rätten till att få tala det och få utbildning i samiska.

Vi i Socialliberalerna ställer oss mycket positivt till att man vill föra samiska vidare till kommande generationer. Vi ser det också som en skyldighet av den svenska staten att tillgodose de behov som krävs för att samerna ska kunna bevara och utveckla sitt språk. Men i debatter var man oense om på vilket sätt det ska ske. Alla partierna har fått statligt bidrag till att användas för samiska språket, men endast ett av dem har använt pengarna, och då bland annat till att göra hemsidan på samiska. De övriga har bara skrivit på svenska.

Socialliberalerna tror att om satsningen var större från den svenska regeringen så skulle även Sametinget kunna enas om på vilket sätt man ska bevara språket bäst. Just nu verkar det som att man är lite uppgiven och alltför splittrade i frågan. 

Samma problematik uppstod i debatten kring Samernas rätt till att leva i en samisk kultur och att samerna ska erkännas i regeringsformen. Inget av partierna verkar ha något konkret sätt till att få regeringens erkännande. Vi i Socialliberalerna tvekar inte och tycker att Samerna ska få en suveränitet som minoritetsbefolkning och att vi ska förenkla för individerna att få de rättigheter att nyttja  land och vatten som krävs för näringen, men framför allt för folket. Det är helt i linje med FN’s syn i frågan.

Det alla partierna var överens om är att man inte lyckats enas i de här frågorna och att man inte har någon politik i Sametinget, trots att man funnits i 20 års tid. Vi tror att Sametinget, oavsett vilka som sitter där, måste ställa högre krav på den svenska regeringen. Endast då kommer ändringar att ske.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skolan

Folkpartisten Peder Westerberg hejar ivrigt på sin partiledare Björklund som går ut och säger att det ska införas ett stopp att kunna söka in till lärarutbildningar med o,1 som resultat på högskoleprovet.

Bra lärare behövs, det håller vi med om, men vi vet också att det finns behöriga lärare som inte borde vara lärare, och icke-behöriga lärare som kan vara mycket omtyckta av eleverna.

Problemet ligger inte där för skolan, menar vi i Socialliberalerna. Istället måste man vända på frågan och se skolan ur ett annat perspektiv. Skolan är först och främst en arbetsplats för våra barn och den skolpersonal som finns på skolan!

När man väl insett det kan vi konstatera att de flesta av oss inte skulle stå ut med en arbetsplats som påminner om den i skolan. Det är alltså arbetsmiljön som måste förbättras! Det ska vara rogivande att gå till skolan, det ska vara roligt, och det ska vara inspirerande så att man känner att man vill lära sig något.

Först när utbildningsministern och hans partivänner börjar inse det, kommer skolan att bli bättre, resultaten bli högre och kunskapsnivån bättre! Det hjälper således inte med att ge 1% av lärarna 10,000 kr mer i lön – vilken i sin tur skapar avundsjuka – eller att stänga dörrarna för vissa personer att bli lärare. Läraren behöver inte ha bättre kunskaper än eleverna i alla ämnen, utan istället veta och förstå hur man kan hjälpa eleverna att tillgodose sig kunskapen.

Där skiljer sig Sveriges enda socialliberala parti mot riksdagens övriga partier som gärna kallar sig socialliberala. Vi tänker på individerna och vill göra det bättre för alla, inte öka klyftorna eller minska möjligheterna för vissa.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Välkommen till Socialliberalerna i Umeå och Västerbotten

Socialliberalerna är ett ganska nytt parti som har höga ambitioner till valet 2014. Du kan läsa mer om våra värderingar och vår ideologi på http://www.socialliberalerna.eu

Tveka inte att kommentera på vår blogg eller ansöka om medlemsskap. Väl mött i debatten!

Posted in Uncategorized | Leave a comment